HYUNDAI WELDING

khã năng quản lý bền vững

Xem toàn bộ
Báo cáo hành vi phi đạo đức khác

Các hành động vi phạm Quy tắc Đạo đức và Nguyên tắc Thực hành hoặc các hành động khác bị coi là bất hợp pháp hoặc phi đạo đức

1) Trách nhiệm của người điều hành (quản lý bộ phận) và các thành viên bộ phận

Đối tượng báo cáo về các vi phạm đạo đức quản lý
 • 1)Hành vi đưa ra chỉ thị kinh doanh bất hợp pháp cho cấp dưới của giám đốc điều hành và trưởng bộ phận

 • 2)Thực hiện các hướng dẫn kinh doanh bất hợp pháp từ một ông chủ

 • 3)Không làm việc trong giờ làm việc hoặc không tuân thủ hướng dẫn của người quản lý

2) Trách nhiệm với khách hàng

Đối tượng báo cáo về các vi phạm đạo đức quản lý
 • 1)Cố ý không giữ lời hứa với khách hàng

 • 2)Trì hoãn giải quyết khiếu nại của khách hàng

 • 3)Hành vi tự ý sử dụng và làm rò rỉ thông tin khách hàng

3) Yêu cầu nhân sự

Đối tượng báo cáo về các vi phạm đạo đức quản lý
 • 1)Thu hút các bên quan tâm về việc làm của các thành viên trong gia đình, họ hàng và người quen

 • 2)Yêu cầu một người cụ thể làm việc cho nhóm nhân sự

 • 3)Yêu cầu đội ngũ nhân sự nhận được đánh giá nhân sự không hợp lý của cấp dưới mà không có lý do

4) Việc làm trùng lặp và việc làm đồng thời

Đối tượng báo cáo về các vi phạm đạo đức quản lý
 • 1)Nhân bản việc làm tại một công ty khác mà không có sự chấp thuận của công ty

 • 2)Holding another job at different company without the company approval

  Tự ý kiêm nhiệm công việc tại công ty khác mà không được sự chấp thuận của công ty
 • 3)Hành động đảm bảo việc làm và nhận được lời hứa từ các bên liên quan sau khi rời công ty

5) Đã ký hợp đồng với công ty đối tác

Đối tượng báo cáo về các vi phạm đạo đức quản lý
 • 1)Lựa chọn, tránh hoặc loại trừ một công ty cụ thể mà không có lý do rõ ràng

 • 2)Vi phạm các tiêu chuẩn thanh toán mà không có lý do

 • 3)Bất kỳ hành vi sử dụng nhân lực, thiết bị, dịch vụ, thông tin, v.v. của công ty mà không có sự chấp thuận trước

 • 4)Nhận thầu xây dựng, dịch vụ, ... với giá cao hơn giá thị trường

 • 5)Không báo cáo hoặc báo cáo sai sự thật khi xảy ra xung đột lợi ích

6) Thực hiện công việc

Đối tượng báo cáo về các vi phạm đạo đức quản lý
 • 1)Hành động bỏ qua hệ thống hạn chế vận chuyển bằng máy tính và hướng dẫn vận chuyển sản phẩm theo ý muốn

 • 2)Ưu đãi giá bán của một công ty cụ thể mà không có lý do

 • 3)Không báo cáo sửa chữa sau khi nhận thấy sự xuất hiện của các sai sót trong các tài liệu báo cáo quan trọng

 • 4)Hành vi sử dụng thông tin có được liên quan đến công việc cho mục đích cá nhân

7) Sử dụng cá nhân và thiệt hại tài sản công ty

Đối tượng báo cáo về các vi phạm đạo đức quản lý
 • 1)Lấy xe cộ, máy tính xách tay, vật tư tiêu dùng đắt tiền và đồ dùng văn phòng mà không được phép và sử dụng chúng một cách riêng tư

 • 2)Sử dụng tài sản hữu hình như đất đai, nhà cửa, thiết bị, v.v. để thu lợi cá nhân

 • 3)Cố ý làm hư hỏng tài sản của công ty

8) Hành vi đầu cơ và uống rượu

Đối tượng báo cáo về các vi phạm đạo đức quản lý/th>
 • 1)Hành vi đầu cơ như đánh bạc giữa giám đốc điều hành và nhân viên

 • 2)Hành động buộc các giám đốc điều hành và nhân viên mua các bảo lãnh, sản phẩm tài chính hoặc hàng hóa khác nhau

 • 3)Uống rượu trong giờ làm việc mà không có sự chấp thuận của công ty

 • 4)Hành động đi làm trong khi say rượu mà không có sự chấp thuận của công ty

 • 5)Vừa uống rượu vừa lái xe gây tai nạn

9) Thông tin nội bộ và quản lý bảo mật

Đối tượng báo cáo về các vi phạm đạo đức quản lý
 • 1)Rò rỉ thông tin nội bộ như quyền sở hữu trí tuệ của công ty, bí mật kinh doanh và bí mật công ty

 • 2) Công bố ra bên ngoài các tiêu chuẩn, quy định, hướng dẫn của công ty, v.v. mà không có sự chấp thuận trước của công ty

 • 3)Truy cập thông tin trái phép bằng cách sử dụng ID và mật khẩu của người khác

 • 4)Phân phối trái phép tài liệu trong công ty có thể vi phạm bản quyềny

 • 5)Sử dụng phần mềm bất hợp pháp

10) Tuân thủ quy tắc chuẩn mực đạo đức và hướng dẫn thực hành

Đối tượng báo cáo về các vi phạm đạo đức quản lý
 • 1)Việc nhân viên không tuân thủ Quy tắc Đạo đức và Nguyên tắc Thực hành

 • 2)Lạm dụng hệ thống báo cáo nội bộ nhằm mục đích vu khống hoặc vu khống

 • 3)Tiết lộ danh tính của phóng viên nội bộ

 • 4)Những hành vi gây bất lợi cho người báo cáo nội bộ về địa vị

Nhân viên phải báo cáo theo Quy tắc Đạo đức và Nguyên tắc Thực hành, nhưng nếu không được nêu rõ trong văn bản chính hoặc nếu lập luận để giải thích mâu thuẫn, hãy liên hệ với Văn phòng Quản lý Đạo đức và thực hiện theo cách giải thích.

top