HYUNDAI WELDING

giới thiệu kinh doanh

Lĩnh vực này đang được liên tục nghiên cứu và phát triển bởi bộ phận máy móc của Hyundai Welding.
BWTS R & D

Phát triển thiết bị điện phân nước biển để cải thiện độ tin cậy hoạt động và tính khả dụng của BWTS

Phát triển các quy trình thân thiện với môi trường và các sản phẩm liên quan để ngăn ngừa chất lượng nước và ô nhiễm không khí

Phân tích, đánh giá vật liệu -WTS và nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực điện hóa

Nghiên cứu về cải tiến hiệu suất hệ thống và tối ưu hóa thiết kế dựa trên phân tích luồng

Nghiên cứu nâng cao chất lượng thiết bị hàng hải thân thiện với môi trường (Hi-CON, Hi-Power-V)

  • Phát triển vật liệu điện cực

  • Phát triển máy điện phân hiệu suất cao

  • Phân tích dòng chất lỏng và nhiệt

  • Mô hình 3D

top