HYUNDAI WELDING

giới thiệu kinh doanh

Chúng tôi luôn chuẩn bị để cung cấp đào tạo BWTS phù hợp với khách hàng cùng với các giảng viên chuyên môn của BWTS.

Hướng dẫn cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

phòng đào tạo

phòng thí nghiệm

phòng nghỉ

Số lượng học viên

20 người / lần

Lĩnh vực đào tạo

Thiết bị và thiết bị chính của BWTS như van

bộ chỉnh lưu

cảm biến

bộ lọc TRO

Lịch sử giáo dục
Các thực tập sinh đầu tiên của SINOKOR

Tính từ tháng 2 năm 2017 ~đến tháng 5 năm 2021,có 75 buổi đào tạo đã được tổ chức


Sinokor Merchant Marine

Thenamaris Ships Management

Scorpio Ship Management

Contact info.

Tel : +82-52-283-6903
E-mail : bwts-sales@hyundaiwelding.com

Address :
88beon-gil 99, Yeongilmansandan-ro, Heunghae-eup, Buk-gu, Pohang, Gyeongsangbuk-do

top