HYUNDAI WELDING

giới thiệu công ty

Learn more about Hyundai Welding
growth story.

2011 -

  <1--
 • 2020.06 Tham gia kinh doanh phân phối thép
 • -->
 • 2020.02 Thành lập Hyundai PNS Co., Ltd.
 • 2020.02 Thành lập Công ty TNHH Hyundai Gloville
 • 2020.02 Phê duyệt của HiBallast BV
 • 2019.10 Phê duyệt phân loại EcoBallast USCG
 • 2019.06 Phát triển bộ điều khiển Hi-CON
 • 2019.03 Phê duyệt của HiBallast KR
 • 2018.12 Phê duyệt của HiBallast IMO NEW G8
 • 2018.10 Phê duyệt của HiBallast USCG
 • 2018.02 Thành lập HYUNDAI WELDING RUS Co., Ltd.
 • 2017.11 Thành lập HYUNDAI WELDING KAYNAK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
 • 2016.12 HiBallast HHI-HWC BWTS Thiết kế/kiểm tra rà soát/hợp đồng OEM kiểm tra
 • 2016.12 khởi động kinh doanh hệ thống xử lý nước cân bằng tàu
 • 2016.11 Thành lập HYUNDAI WELDING GmbH
 • 2016.06 LOI phê duyệt loại EcoBallast USCG
 • 2015.10 LOI phê duyệt loại USCG của HiBallast
 • 2015.01 Thành lập Hyundai Supertech Co., Ltd.
 • 2014.03 phê duyệt EcoBallast USCG AMS
 • 2013.06 phê duyệt HiBallast USCG AMS
 • 2011.12 Phê duyệt loại IMO của HiBallast (loại chống cháy nổ)
 • 2011.11 Phê duyệt loại IMO của HiBallast (loại không chống cháy nổ)
 • 2011.08 Hoàn thành Nhà máy Pohang 2
 • 2011.03 Phê duyệt loại EcoBallast IMO

2001 - 2010

 • 2009.05 Hoàn thành nhà máy sản xuất que hàn đầu tiên ở Gochang
 • 2009.02 Mở rộng thêm máy móc sản xuất FLUX ở Pohang
 • 2008.10 Mở rộng thêm máy móc sản xuất dây hàn hồ quang chìm ở Pohang
 • 2008.09 Mở rộng cơ sở sản xuất F.C.W và FLUX Tại nhà máy Pohang
 • 2008.09 Hoàn thành nhà máy sản xuất que hàn đầu tiên tại Việt Nam
 • 2008.08 Mở rộng thêm các máy móc sản xuất dây hàn lõi đặc ở Pohang
 • 2007.09 Thành lập HYUNDAI WELDING VINA CO., LTD
 • 2007.07 Mở rộng thêm các máy móc sản xuất F.C.W ở Pohang
 • 2005.12 Mở rộng thêm các máy móc sản xuất dây lõi đặc ở Pohang
 • 2005.11 Mở rộng thêm máy móc sản xuất dây hàn hồ quang chìm ở Pohang
 • 2005.10 Mở rộng thêm các máy móc sản xuất F.C.W ở Pohang
 • 2005.04 Hoàn thành nhà máy sản xuất que hàn Supertech đầu tiên
 • 2002.04 Thành lập SUPERTECH(KUNSHAN) CO., LTD
 • 2001.09 Mở rộng thêm các máy móc sản xuất F.C.W ở Pohang
 • 2001.08 Được công nhận là trung tâm nghiên cứu trực thuộc công ty tại Nhà máy Icheon (Hiệp hội Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc-Số 20012522)
 • 2001.04 Sáp nhập với Sungwoo Precision Industry Co., Ltd.

1991 -2000

 • 1999.07 Được công nhận là một viện nghiên cứu trực thuộc công ty tại Nhà máy Pohang (Hiệp hội Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc-Số 991626)
 • 1997.12 Thành lập trung tâm nghiên cứu công nghệ (tại Pohang, quy mô diện tích sàn 500 pyeong)
 • 1997.09 Mở rộng thêm các máy móc sản xuất F.C.W ở Pohang
 • 1997.04 Nhà máy Sungwoo Precision Industry Co., Ltd. ở Icheon hoàn thành
 • 1997.02 Thành lập HYUNDAI WELDING PRODUCTS.INC(USA)
 • 1995.09 Mở rộng thêm máy móc sản xuất dây rắn Pohang
 • 1995.09 Mở rộng máy móc sản xuất que hàn phủ Pohang
 • 1995.03 Thành lập Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Sungwoo
 • 1994.02 Giới thiệu công nghệ sản xuất que hàn Stainless với OERLIKON tại Thụy Sĩ
 • 1994.01 Thành lập HYUNDAI WELDING(S'PORE) PTE.,LTD
 • 1993.02 Thành lập HYUNDAI WELDING(CHINA) CO.,LTD

1981 - 1990

 • 1989.10 Thành lập HYUNDAI WELDING JAPAN CO.,LTD
 • 1989.09 Bắt đầu kinh doanh Metal Stamping
 • 1987.01 Đổi tên công ty thành Hyundai Welding Co., Ltd.

1975 - 1980

 • 1980.12 Bắt đầu sản xuất dây Submerged FLUX ở Pohang
 • 1978.09 Giới thiệu công nghệ sản xuất que hàn chìm FLUX với ESAB Thụy Điển
 • 1978.09 thành lập mới thiết bị sản xuất dây solic wire ở Pohang
 • 1978.05 Xây dựng mới máy móc sản xuất dây hàn Submerged ở Pohang
 • 1977.01 Hoàn thành nhà máy sản xuất que hàn Pohang
 • 1976.08 Hoàn thành Nhà máy Canxi cacbua Danyang
 • 1975.09 Thành lập Công ty TNHH Phát triển SEOHAN
top