HYUNDAI WELDING

khã năng quản lý bền vững

Xem toàn bộ
Quấy rối nơi làm việc

Hành động gây đau đớn về thể xác hoặc tinh thần cho các nhân viên khác bằng cách sử dụng vị trí cấp trên ở nơi làm việc hoặc làm xấu đi môi trường làm việc thông qua bạo lực hoặc ngôn từ lăng mạ.

Có thể bị xem xét kỷ luật đến cách chức tùy theo mức độ nghiêm trọng của trường hợp khi phát hiện hành vi bắt nạt tại nơi làm việc.

1) Quấy rối nơi làm việc

Các mục tiêu để báo cáo các hành vi vi phạm đạo đức quản lý
  • 1)Hành vi bạo lực thể xác giữa giám đốc điều hành và nhân viên

  • 2)Hành động gây chấn động tinh thần thông qua ngôn ngữ lăng mạ, ngôn ngữ lăng mạ và to tiếng

  • 3)Cố ý quấy rối hoặc bắt nạt bên kia

  • 4)Các hành vi như vu khống không có căn cứ, lan truyền tin đồn, sở hữu trí tuệ và can thiệp quá mức vào quyền riêng tư

  • 5)Hành động hướng dẫn hoặc loại trừ công việc kém năng lực hoặc kinh nghiệm mà không có lý do hợp lý

2) Tôn trọng lẫn nhau đối với nhân viên

Các mục tiêu để báo cáo các hành vi vi phạm đạo đức quản lý
  • 1)Một hành động không lịch sự giữa các giám đốc điều hành và nhân viên

  • 2)Phân biệt đối xử về giới tính, giáo dục, khu vực xuất xứ, hôn nhân, chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, v.v.

  • 3)Hành động thúc đẩy phe phái thông qua các cuộc tụ họp không chính thức hoặc thúc đẩy lợi ích cá nhân bằng cách tạo ra cảm giác không phù hợp.

top